"Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz."

Üretim Yönetimi Sistemi

Nesnelerin interneti teknolojileri üretim süreçlerini bağlı hale getirerek, birbirinden bağımsız çalışan otomasyon sistemlerini, bütün değer zincirini gösteren dijital ikizlere dönüştürüyor.

Üretim Yönetimi Sistemi nedir?

Pek çok üretim firması dünün teknolojilerini kullanarak rekabet etmeye çalışıyor. Manuel süreçler ile çalışan eski nesil MES sistemleri artık modern ihtiyaçlara cevap veremiyor. Rekabette önce çıkmak için daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli üretimin önemi her geçen gün artıyor. Alanında lider firmalar bu ihtiyaçlara cevap vermek için mikro servis tabanlı, üretim uygulamalarıyla entegre çalışan, endüstriyel nesnelerin interneti platformu tabanlı MES sistemlerine kullanıyor.

Nesnelerin interneti teknolojileri üretim süreçlerini bağlı hale getirerek, birbirinden bağımsız çalışan otomasyon sistemlerini, bütün değer zincirini gösteren dijital ikizlere dönüştürüyor. Üretimin operasyonel ihtiyaçlarının yanında yönetimin daha doğru karar vermek için ihtiyaç duyduğu veriyi de sağlayan çözümler üretim operasyonunda oluşan değerin maksimize edilmesini sağlıyor.

Yeni nesil üretim çözümlerinde, üretim çözümlerinin bağlı sistemler üzerinden uçtan uca izlenmesi ve optimizasyonu rekabette geri kalmamanın önemli bir ön şartı olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda bilişim ve operasyonel teknolojileri birleştiren endüstriyel nesnelerin interneti çözümlerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

Neden Üretim Yönetimi Sistemi?

Platform360 MES Üretim Yönetim çözümü, nesnelerin interneti platformu ve dijital üretim ’in altyapısını sağlayan çözümlerden oluşmaktadır. Üretim, kullanılan materyaller, bakım, kalite, enerji ve güvenliği yöneten çözümler aynı zamanda gerektiğinde ERP, PLM gibi sistemlere de entegre olarak fabrikaları uçtan uca yönetir. Platform360 MES üretim değer zincirini uçtan uca izleyip yöneterek şirketin verimlilik ve kalite hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Çözüm kurulu/eski fabrikalara ek yatırım minimize edilerek konumlandırılabilir, esnek yapısı sayesinde bu devreye alma sırasında üretimin aksamasını engeller. Gerektiğinde birden fazla fabrikayı, farklılıklarını gözeterek tek bir üretim şablonu üzerinden yönetebilir.
 
item1

Özellikleri

01Endüstriyel nesnelerin interneti platformu

  • Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir
  • MQTT, OPC UA, open protocol vb. standartları destekler
  • Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir
  • Ortak, ölçeklenebilir veri platformu sunar
  • Kurulu fabrikalardaki varolan sensör /PLC yapılarına entegre çalışır
  • 3. Parti sistemler ile entegrasyon için SDK/API desteği verir

02Üretim’in operasyonel dijital ikizi

  • Ham sensör verilerinin anlamlı iş metriklerine dönüştürülmesi sağlanır
  • Varlık, istasyon, hat, alan, fabrika bazlı anahtar performans değerlerinin izlenmesi sağlanır
  • Üretim süreçlerinin dijital ortamda takibi yapılır
  • Üretim varlıklarının operasyonel dijital ikizi çıkarılır

03Bakım yönetimi

  • Zaman bazlı periyodik bakım
  • Sensör değeri bazlı bakım
  • Kestirimci bakım

04Üretim planlama ve zamanlama

  • Üretim planlama
  • Vardiya yönetimi
  • Batch production execution
  • Components picking list

05Üretim süreç yönetimi

  • BOM Reçetesi
  • Süreç planlama / Çalışma talimatları
  • Model bazlı imalat

06Kaynak yönetimi

  • Ekipman
  • İşçilik
  • Materyal

07Sevk yönetimi

  • Kaynak uygunluğu 
  • Plan 
  • Kapasiteye göre işlerin yönlendirilmesi

08Raporlama

  • Fabrikadaki operasyonların durumunu, dijital ikiz üzerinden anlık olarak gösterir
  • Üretim anahtar performans verilerinin (OEE, JPH, Darboğaz vb.) takibi yapılır
  • Duruş performans verilerinin (MTBF, MTTR, Root Cause vb.) takibi yapılır
  • Ürün, vardiya, istasyon bazlı hedeflemeyle operasyon anahtar performans değerlerine göre takip edilir
  • Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi sağlanır
  • Kullanıcı tarafından tanımlanacak veriye dayalı iş kurallarının izlenmesi/takibi sağlanır

09Altyapı

  • Yerinde(On-Premises), bulut veya hibrit kurulum opsiyonlarında kurulur
  • İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır

Faydalar

Verimli Üretim

  • Ürün varyantı bazlı performansın, ürün, model, vardiya, varlık, istasyon, hat, alan veya fabrika bazlı gösterimiyle doğru hedefleme yapılır.
  • Birden fazla üretim tesisinin karşılaştırmalı ortak platform üzerinden yürütülmesi ile üretimin standart şablonu oluşturulur.
  • Operatörler tarafından takip edilmeyen kısa süreli ama sık duruşların üretime etkisi hesaplanarak operasyonel mükemmeliyet sağlanır.
  • Üretim iç görüsü sayesinde sürekli iyileşme sağlanır.
  • Üretim, planlama ve kapasite yönetimini birleştirerek daha verimli planlama yapılır.

Esnek Bakım

  • Otomatik bakım iş emirlerinin oluşturulur
  • Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi ile artan ilk seferde çözüm oranı (FTFR) sağlanır
  • Manual veri girişlerinde görmezden gelinebilen kısa süreli ama sık duruşların tespiti yapılır

Güvenli Üretim

  • Sahadaki sensör ve sistemlere entegrasyon ile ekipman sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyumun anlık takibi yapılır

Kaliteli Üretim

  • Sorunları olaydan sonra değil, sürecin başlarında belirler
  • Üretim süreçlerinde standardizasyon oluşturur

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.