Talep Tahmi̇nileme

Makroekonomik dinamikler ve öngörülmeyen nadir olaylar günümüz dünyasında piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin, 2020 yılında Covid-19 Pandemisinin etkisini göz önünde tutmaksızın neredeyse hiçbir sektörde iyi bir satış tahmini yapılması olanağı bulunmamaktadır.

Di̇nami̇k & Modüler Talep Tahmi̇nleme

Makroekonomik dinamikler ve öngörülmeyen nadir olaylar günümüz dünyasında piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin, 2020 yılında Covid-19 Pandemisinin etkisini göz önünde tutmaksızın neredeyse hiçbir sektörde iyi bir satış tahmini yapılması olanağı bulunmamaktadır.

KoçDigital’in Talep Tahmini yaklaşımı, günümüz dünyasında büyük önem kazanmış olaniki yaşamsal soruyu yanıtlama amacındadır:
- Geleceğe yönelik iyi satış-talep öngörülerine neden gereksinim duyuyoruz?
- Sadece şu an için değil, aynı zamanda geleceğe yönelik olarak da yüksek tahmin doğruluğunu sağlayan modelleri nasıl geliştirebiliriz?

Talep tahmininin tedarik zinciri optimizasyonundaki önemi:

Talep tahmini, çıktılarının ağ optimizasyonu, envanter yönetimi ve otomatik stok ikmali gibi tedarik zincirinin farklı alt süreçlerine değer katmak amacıyla kullanılabilecek olmaları nedeniyle, tedarik zinciri optimizasyonunun (SCM) başlıca odağı olagelmiştir.

Talep Tahmininin tedarik zinciri yönetiminin tam merkezinde yer aldığı ve hem mikro/operasyonel hem de makro/stratejik kararlarda etkili olma fırsatlarını sunduğu söylenebilir
item1

Neden Talep Tahminleme Çözümü?

- Satış kaybına yol açan mağaza düzeyindeki hatalı tahsisin ve düşük tahminin minimize edilmesi yoluyla stok tükenmesinde azalma
- Fazla tahmin nedeniyle malların gereksiz yüklenmesinin, nakliyesinin ve depolamasının minimize edilmesi yoluyla Nakliye Masrafları optimizasyonu
- Batık maliyetlerin telafi edilmesi amacıyla iskonto yapılması gereken sezon sonu envanterinin minimize edilmesi yoluyla zorunlu indirimlerde azalma
- İşletme sermayesinde kayba yol açan envanter maliyetlerinde azalma

KoçDigital’in Talep Tahminleme Yaklaşımı

Talep tahmini yaklaşımımız, gelecekteki talebi kesin biçimde tahmin eden özelleştirilmiş makine öğrenimi modellerini yaratmak amacıyla satış üzerinde etkisi olan dinamiklerin anlaşılmasına ve bu dinamiklerin ölçülmesine dayalıdır.

Her pazardaki talebin kampanyalar, rekabetçi güçler, sosyoekonomik faktörler ve diğer olağandışı olaylar gibi pek çok faktörden etkileniyor olması nedeniyle, tahmin modelleri salt hâlihazırdakilerin değil, aynı zamanda ilerideki gereksinimlerin de ele alınabilmesi adına esnek ve modüler olmalıdır.

KoçDigital’de bizler yüksek kesinlikli talep tahmini modellerini oluşturmak amacıyla makine öğrenimi veri hatlarını kullanmaktayız. Geçmişe dönük satış verilerini ve ayrıca ilişkili diğer iç ve dış verileri toplayarak, sektörünüzün dinamiklerini kapsayan özelleştirilmiş modeller sunmaktayız.

Ayrıca, modüler ve genişletilebilir çözüm mimarimiz ilerideki olası ürün, kanal, bayi, vs. değişikliklerini de olanaklı kılmaktadır.
item1

Özellikleri

01Operasyonlarının Yönetimi

  • Üretim kontrol listesi yapılır
  • İş emri yönetilir
  • Bakım yönetilir
  • PLC/Sensör tabanlı olarak saflaştırma süreçlerinin anahtar performans verilerinin izlenmesi sağlanır

02Araçların Yönetimi

  • Manuel /Otomatik Rotalama yapılır
  • Araç Konumları takip edilir
  • Bağlı Araç(Yakıt, Arıza, vb.) sistemleri ile araç verileri toplanır
  • Ekonomik/Güvenli Sürüş tavsiyesinde bulunulur
  • Taşıt tanıma/Akaryakıt takibi sistemi kurulur
  • Otonom araçların uzaktan durumu izlenir

03Bağlı çalışanlar

  • Operasyonel mobil uygulama sağlanır
  • Push-to-talk telsiz sistemi kurulur
  • Açık havada konum belirlenir
  • Maden içerisinde konum belirlenir
  • Acil durum uyarı sistemi kurulur/entegre olunur

04Ortam izleme

  • Hava durumu takibi yapılır
  • Otomatik toprak sulanır
  • Ortam durumu (Gaz seviyesi vb.) izlenir

05İş Sağlığı ve güvenlik

  • Kask vb. güvenlik ekipmanlarının doğru bir şekilde kullanıldığının video analitik ile kontrolü yapılır
  • Sosyal mesafe’nin IoT ve video analitik ile kontrolü yapılır

06İleri Analitik

  • Kestirimci bakım ile plansız duruşlar azaltılır
  • Süreç optimize edilir

07Altyapı

  • Bütün süreçlerin entegre edileceği merkezi endüstriyel nesnelerin interneti platformu Platform360 kurulur
  • Yerinde(On-Premises), bulut veya hibrit kurulum opsiyonları desteklenir
  • İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır
  • Maden sahası network altyapısının kurulumu yapılır

Faydalar

Yüksek Verimlilik

  • İş emirleri ve kontrol listelerinin durumu ve gerçekleşme performansı anlık takip edilerek operasyonlar daha doğru takip edilir
  • Araçların kullanımı ve verileri sürekli takip edilerek daha ekonomik ve verimli kullanımı sağlanır
  • PLC tabanlı maden ekipmanlarının performansları da sisteme entegre edilerek maden değer zinciri uçtan uca takip edilir

Daha Güvenli Operasyonlar

  • Video analitik, ve IoT sensörleri ile riskler sürekli takip edilerek ekipman giyme, sosyal mesafe gibi kurallar takip edilir
  • Araçların sürüş kalitesi takip edilerek güvenli sürüş sağlanır
  • Çalışanların ve araçların pozisyonu takip edilerek daha güvenli bir operasyon sağlanır

Veriye Dayalı İşlemler

  • Araçlar, çalışanlar ve makineler bağlı hale getirilerek, maden operasyonlarının bir dijital ikizi oluşturur. 
  • Oluşturulan dijital ikiz üzerinden yöneticiler veriye dayalı daha doğru karar vermesi kolaylaşır.

Rekabet Avantajı Sağlar

  • İleri analitik yardımıyla işlenen veriler, bakım ve süreç maliyetlerinin optimizasyonu için fırsat yaratır. 
  • Operasyonların anahtar performans değerlerinin takip edilmesi daha doğru hedefleme yapılmasını sağlar

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital yeni web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.