Hakkımızda

KoçDigital

Dijitalleşme, günümüzde tüm işletmeleri benzersiz bir hızla dönüştürüyor ve bir yandan önemli fırsatlar sunarken, diğer yandan bir takım zorlukları beraberinde getiriyor.

KoçSistem'in %100 iştiraki KoçDigital olarak müşterilerimize dijital ve analitik konulardaki en karmaşık problemlerini çözmelerinde destek sağlıyoruz. İleri analitik ve Nesnelerin İnterneti çözümlerimizi kullanarak müşterilerimiz için somut ve uzun süreli faydalar yaratıyoruz.

İleri analitik ve Nesnelerin İnterneti alanında, dünya standartlarına uygun kapsamlı bir eğitim programı sunan KoçDigital Akademi ile müşterilerimizin kurumlarını yetkinleştiriyoruz. (KoçDigital ISO 9001 , KoçDigital ISO 270001)

Prensiplerimiz

Kurumunuzu yetkinleştiriyoruz
Ekiplerinizin dijital ve analitik konularındaki en karmaşık problemlerle başa çıkabilecekleri becerileri kazanmalarında yardımcı oluyoruz.
 
Sürdürülebilir faydalar yaratıyoruz
Sizin için oluşturduğumuz projelerimiz ile işletmeniz için uzun süreli faydalar sağlıyoruz.
Yenilikçi fikirlerle öncülük ediyoruz
İleri analitik ve IoT çözümlerimizin gücünü kullanarak dijital yolculuğunuz için yenilikçi fikirler üretiyoruz.
 

KoçSistem

Koç Grubu şirketlerinden, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem, 75 yılı aşkın bir süredir teknolojiyi iş dünyasının hizmetine sunmaktadır. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem; vizyonu, iş yapış şekli ve paydaşlarına kattığı değer ile sektörde liderliğini sürdürmektedir.

Şirketlerin dijital dönüşümünde başrolü oynayan KoçSistem; Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Analitik, Güvenlik, Kurumsal Bulut, Kurumsal Mobilite, İş Çözümleri, ve Dijital İşgücü RPA gibi alanlarda pek çok ürün ve hizmet sunmaktadır.

KoçSistem bankacılık, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu, sigorta ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren müşterilerine sunduğu stratejik sektörel bakış açısı ve hizmetleriyle, müşterilerinin tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar tüm değer zincirini dijitalleştirmektedir.

KoçDigital’in Güvenilir Yapay Zeka Prensipleri

2019 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı yapay zeka üst düzey uzman grubu, güvenilir yapay zeka etik değerlendirme rehberini yayınladı. KoçDigital olarak bu doğrultuda yapay zeka geliştirme ve uygulama süreçlerinde etik yükümlülükleri yerine getirmek üzere bireysel ve toplumsal temel hakları gözeteceğimize dair yedi ana başlıkta topladığımız prensiplerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Temel Haklar
KoçDigital tarafından geliştirilen yapay zeka uygulamalarında, bireylerin şu niteliklere göre ayrımcı uygulamalara maruz kalmayacağı garanti edilmektedir: Cinsiyet, ırk, renk, etnik ya da sosyal köken, genetik özellikler, dil, din ve inanç, politik ve diğer görüşler, azınlık statüsü, mülkiyet, doğum yeri, engel, yaş, cinsel yönelim. KoçDigital yapay zeka uygulamaları ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve çocuk haklarına saygı duyar.
İnsan Unsuru ve Gözetimi
KoçDigital insan özerkliğine saygı duyar. KoçDigital, yapay zeka uygulamalarını insan iradesine ve karar verme süreçlerine destek olarak geliştirir. Geliştirilen yapay zeka uygulamalarının gözetim süreçlerini insanı uygulamanın parçası haline getirerek, uygulamanın eylemlerini geçersiz kılabilecek insan kontrolü sağlayabilen ya da insan merkezli kontrol yöntemleri ile yürütür.
Teknik Sağlamlık ve Güvenlik
KoçDigital potansiyel risklere ve güvenlik tehditlerine dirençli yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi hedefler ve riskleri en aza indirmek için güvenlik prosedürlerini tanımlar.
Gizlilik ve Veri Yönetimi
KoçDigital veri mahremiyetini korur, veri güvenliği ve işleme süreçlerinde temel insan haklarını gözetir.
Şeffaflık
KoçDigital açıklanabilir, izlenebilir ve son kullanıcının iletişim kurabileceği uygulamalar ile güvenilir yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi hedefler.
Toplumsal ve Çevresel Refah
KoçDigital doğaya, mevcut ve gelecek nesil insanlığın tümünün faydasına yönelik yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi hedefler.
Çeşitlilik ve Tarafsızlık
KoçDigital tarafsız yapay zeka sistemleri oluşturarak farklılıklara ve insan haysiyetine saygı duyar.
Hesap Verebilirlik
KoçDigital geliştirdiği yapay zeka sistemlerinde kurumsal yönetişim prensiplerine bağlı olarak olası sorunları tespit eder, değerlendirir ve riskleri giderir.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×