Envanter Yönetim ve Optimizasyonu

KoçDigital olarak, ileri analitik tabanlı envanter optimizasyonu yaklaşımız ile maksimum ürün bulunurluğu ve servis seviyesini, doğru ürün çeşitliliği ve minimum envanter yatırımı ile sağlamayı amaçlıyoruz.

Envanter optimizasyonu neden önemlidir?

Envanter yönetimi, satış, maliyet kontrolü ve finansal projeksiyona direkt etki etmesi ve tüm tedarik zincirini birleştirmesi bakımından şirketlerin en kritik operasyonel süreçlerinden birisidir. Çeşitli araştırmalar, şirketlerin yıllık gelirlerinin ortalama %10’u kadar envanter taşıdıklarını göstermektedir.Bu, aylık 1 birimlik ürün satabilmek için ortalama 1,2 birim stok taşınması anlamına gelmektedir. (Pandemi sonrası USA’de bu oran 1,39 birime çıkmıştır.) Stoka üretim yapan şirket ve sektörlerde bu oranın ortalama 2 kat daha yüksek olduğu da görülmektedir. Öte yandan, yüksek stok maliyetine rağmen ürün bulunurluğunun sağlanamaması nedeniyle yüksek satış kayıpları da karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde sadece perakende sektöründe yetersiz stok nedeniyle 1,1 trilyon dolar satış kaybı olduğu ve bunun toplam satışların %8’ine denk geldiği tahmin edilmektedir.

Neden Dijital Tedarik Zinciri?

Çözümümüz,envanter optimizasyonunu besleyen en temel bileşendir. Bu yüzden talep tahmini ve envanter optimizasyonunu ayrılmaz bir bütün olarak görüyoruz.
Lojistik,minimum sipariş limiti,finansal vb. kısıtları da ele alan en doğru envanter politikasını belirliyoruz.
Ürün çeşitliliği bazında yaptığımız analizlerle hangi lokasyonda hangi ürünlerin tutulması gerektiğini ürün-lokasyon kümelendirmesi (clustering) ve diğer makine öğrenmesi yöntemleri ile hesaplıyoruz.
Orta ve uzun vadede öngörülen talep ile tedariki dengelemek için süreçleri yapılandırarak,en uygun aracı oluşturuyoruz.
Kurum içerisindeki ERP ile entegre çalışabilen,tedarikçilerle ilişkilerin bütünleşik dijital ortamda yürütülebildiği dönüşümü hayata geçiriyoruz.
İleri analitik ve uygun software araçlarının oluşturulmasının yanı sıra iş sahipleri ile bunun organizasyon içerisinde hayata geçirilmesi için uzman danışmanlarımızla destek oluyoruz.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×