Dış Veri Servisi (DaaS)

Stratejik kararlarınızda ve analitik çalışmalarınızda dış veri servisimizi kullanarak değer yaratabilirsiniz.

Dış Veri Servisi (DaaS)

Dış veriler, şirketlerin kendi faaliyetlerinden sağladığı veriler dışındaki her türlü veriyi ifade eder. Giderek daha çok sayıda şirket, kendi verilerini dış verilerle ilişkilendirerek fayda sağlamaktadır.DaaS’a üye olarak; genişleyen dış veri ekosistemini yakından takip eden ve zengin dış veri havuzunu operasyonlarına başarıyla entegre eden kuruluşlar,
-büyüme
-üretkenlik ve
-risk yönetimindeki
iyileştirmelerin potansiyelini açığa çıkartarak büyük rakbet avantajı sağlayabilirler.

Faydalar

Zengin ve Akıllı İçerik

  - Daha güçlü analitik modeller
  - Tarihsel ve lokasyon bazlı içerik
  - Analitik projelerdeki saha deneyimi beslenen katalog
  - AI destekli gelecek veri tahminleri
  - Sektöre özel metrikler

Analize hazır ve güncel dış veri

  -Referanslı
  -Sürdürülebilir kalite
  -Alternatif kaynak garantisi
  -Mevzuata uyumlu

Merkezi hizmet

  -Dış veri tedariği ve satın almaları için tek temas noktası
  -Departmanlar arası tek referans noktası

Güvenli ve kolay entegrasyon

  -Güvenli bulut alt yapısı
  -Rapor,kurum içi uygulama ve analitik projeler ile kolay entegrasyon

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×