Akıllı Şehir

Akıllı Şehir Dijitalleşen dünyada vatandaşların hizmet beklentileri de değişmektedir. Sundukları hizmetleri yenilikçi bir şekilde dijitalle dönüştüren şehirler, bu dönüşümde öne çıkacaktır.

Akıllı Şehir nedir?

Dijitalleşen dünyada vatandaşların hizmet beklentileri de değişmektedir. Sundukları hizmetleri yenilikçi bir şekilde dijitalle dönüştüren şehirler, bu dönüşümde öne çıkacaktır. Bağlı ve veriye dayalı akıllı şehir platformları dönüşen şehirlerin en büyük yardımcısı olacaktır.
Nesnelerin interneti ve analitik teknolojileri ile bağlı hale gelmiş akıllı şehirler veriyi kullanarak daha iyi karar alabilecek, olası problemleri tahmin ederek öncesinde düzeltici kararlar alabilecek, kaynak ve süreçleri optimize ederek verimliliği arttıracak ve sonuç olarak vatandaşa sundukları değeri arttıracaktır.
Açık, genişletilebilir ve şehrin ihtiyaçlarına göre uyumlandırılmış bir akıllı şehir platformunun devreye alınması için şehirler ’in bu yolculukta yanlarında olacak kuvvetli bir teknoloji partnerine ihtiyacı bulunmaktadır.

Neden Akıllı Şehir?

Akıllı şehir vizyonu kapsamında Koç Digital nesnelerin interneti platformu Platform360’ı da içeren, video analitik, olay işleme, büyük veri, kurumsal servis ağı, API yönetimi gibi modüllere sahip uçtan uca bir akıllı şehir platformu sunabilmektedir.
Şehri dijitalleştiren akıllı şehir platformu sayesinde sabit varlıkların, elektrik/su/gaz sayaçlarının, kameraların, araçların, trafik altyapısının entegre olduğu şehrin dijital ikizi oluşturulmakta ve bu katman üzerinde vatandaşlara daha doğru hizmetler daha verimli bir şekilde modellenebilmektedir.
Oluşturulan açık mimariyle 3. Parti uygulamalar bu platforma kolay bir şekilde entegre edilerek, çözüm ailesi sürekli genişletilebilir. Sürekli takip edilen hizmet durumuyla vatandaşlara kesintisiz hizmet verilir. Toplanan veriler ’in ileri analitik yardımıyla işlenmesiyle vatandaşların memnuniyetini arttıracak optimizasyonlar yapılabilir.

Özellikleri

01Akıllı Şehir nesnelerin interneti platformu

Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir.
MQTT, OPC UA, open protocol vb. standartları destekler.
Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir.
Ortak,ölçeklenebilir veri platformu kurulur.

02Şehir'in operasyonel dijital ikizi

Ham sensör verilerinin anlamlı iş metriklerine dönüştürülmesi sağlanır.
Şehirdeki varlıklarının durumlarının yanısıra anahtar performans değerlerinin izlenmesi sağlanır
Şehircilik süreçlerinin dijital ortamda takibi yapılır

03Veri yönetimi

Veri sözlüğü oluşturulur
MEtadata yönetimi yapılır
Toplu/gerçek zamanlı veri işleme altyapısı sağlanır

04Akıllı şehir orkestrasyonu

3. parti akıllı şehir uygulamalarıyla entegrasyon için SDK/API desteği verilir
Karmaşık olay işleme
Bakım yönetimi
Olay yönetimi
Şehir varlık yönetimi
Yönetim kokpiti

05Örnek uygulamalar

UZaktan varlık yönetimi
Bakım yönetimi
Kestirimci bakım
UZaktan enerji okuma
Bağlı araç

06API yönetimi

Ortak API katmanı

07Entegrasyon

Video platformu
Kurumsal servis ağı (ESB)

08Altyapı

Yerinde (On-Premises),bulut veya hibrit kurulum opsiyonları sağlanıyor.

Faydalar

Vatandaşa Dokunan Hizmetler

  Vatandaşa dokunan uygulamalar
  Yeni,veriye dayalı şehir hizmetleri

Verimli Şehir

  Yapay zeka destekli karar destek sistemleri
  Hizmetlerin dijitalleşmesiyle verimlilik artışı

Esnek Akıllı Şehir Altyapısı

  Akıllı şehir uyumlu teknoloji altyapısı
  Altyapının yönetimi
  Denetlenebilir şeffaf

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×