Talep Tahminleme

Makroekonomik dinamikler ve öngörülmeyen nadir olaylar günümüz dünyasında piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin, 2020 yılında Covid-19 Pandemisinin etkisini göz önünde tutmaksızın neredeyse hiçbir sektörde iyi bir satış tahmini yapılması olanağı bulunmamaktadır.

Dinamik & Modüler Talep Tahminleme

Makroekonomik dinamikler ve öngörülmeyen nadir olaylar günümüz dünyasında piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin, 2020 yılında Covid-19 Pandemisinin etkisini göz önünde tutmaksızın neredeyse hiçbir sektörde iyi bir satış tahmini yapılması olanağı bulunmamaktadır.

KoçDigital’in Talep Tahmini yaklaşımı, günümüz dünyasında büyük önem kazanmış olaniki yaşamsal soruyu yanıtlama amacındadır:
- Geleceğe yönelik iyi satış-talep öngörülerine neden gereksinim duyuyoruz?
- Sadece şu an için değil, aynı zamanda geleceğe yönelik olarak da yüksek tahmin doğruluğunu sağlayan modelleri nasıl geliştirebiliriz?

Talep Tahmininin Tedarik Zinciri Optimizasyonunda Önemi

Talep tahmini, çıktılarının ağ optimizasyonu, envanter yönetimi ve otomatik stok ikmali gibi tedarik zincirinin farklı alt süreçlerine değer katmak amacıyla kullanılabilecek olmaları nedeniyle, tedarik zinciri optimizasyonunun (SCM) başlıca odağı olagelmiştir.
Talep Tahmininin tedarik zinciri yönetiminin tam merkezinde yer aldığı ve hem mikro/operasyonel hem de makro/stratejik kararlarda etkili olma fırsatlarını sunduğu söylenebilir

Neden Talep Tahminleme Çözümü?

- Satış kaybına yol açan mağaza düzeyindeki hatalı tahsisin ve düşük tahminin minimize edilmesi yoluyla stok tükenmesinde azalma
- Fazla tahmin nedeniyle malların gereksiz yüklenmesinin, nakliyesinin ve depolamasının minimize edilmesi yoluyla Nakliye Masrafları optimizasyonu
- Batık maliyetlerin telafi edilmesi amacıyla iskonto yapılması gereken sezon sonu envanterinin minimize edilmesi yoluyla zorunlu indirimlerde azalma
- İşletme sermayesinde kayba yol açan envanter maliyetlerinde azalma

KoçDigital’in Talep Tahminleme Yaklaşımı

Talep tahmini yaklaşımımız, gelecekteki talebi kesin biçimde tahmin eden özelleştirilmiş makine öğrenimi modellerini yaratmak amacıyla satış üzerinde etkisi olan dinamiklerin anlaşılmasına ve bu dinamiklerin ölçülmesine dayalıdır.
Her pazardaki talebin kampanyalar, rekabetçi güçler, sosyoekonomik faktörler ve diğer olağandışı olaylar gibi pek çok faktörden etkileniyor olması nedeniyle, tahmin modelleri salt hâlihazırdakilerin değil, aynı zamanda ilerideki gereksinimlerin de ele alınabilmesi adına esnek ve modüler olmalıdır.
KoçDigital’de bizler yüksek kesinlikli talep tahmini modellerini oluşturmak amacıyla makine öğrenimi veri hatlarını kullanmaktayız. Geçmişe dönük satış verilerini ve ayrıca ilişkili diğer iç ve dış verileri toplayarak, sektörünüzün dinamiklerini kapsayan özelleştirilmiş modeller sunmaktayız.
Ayrıca, modüler ve genişletilebilir çözüm mimarimiz ilerideki olası ürün, kanal, bayi, vs. değişikliklerini de olanaklı kılmaktadır.

Özellikleri

01Operasyon Yönetimi

KoçDigital’de bizler yüksek kesinlikli talep tahmini modellerini oluşturmak amacıyla makine öğrenimi veri hatlarını kullanmaktayız. Geçmişe dönük satış verilerini ve ayrıca ilişkili diğer iç ve dış verileri toplayarak, sektörünüzün dinamiklerini kapsayan özelleştirilmiş modeller sunmaktayız.

Ayrıca, modüler ve genişletilebilir çözüm mimarimiz ilerideki olası ürün, kanal, bayi, vs. değişikliklerini de olanaklı kılmaktadır.

Faydalar

Satiş Geçmişi

  Piyasa dinamiklerine uygun olarak mevsimselliği, trendi ve periyodik sapmaları yakalamak amacıyla geçmiş satışların ve takvimin özellikleri

Ürün Yönetimi & Kampanyalar

  Pazarlama kampanyaları, promosyonlar, ürün kategorileri arasındaki farklar, envanter düzeyi ve fiyat değişiklikleri

Veriye Dayalı İşlemler

  Araçlar, çalışanlar ve makineler bağlı hale getirilerek, maden operasyonlarının bir dijital ikizi oluşturur. 
  Oluşturulan dijital ikiz üzerinden yöneticiler veriye dayalı daha doğru karar vermesi kolaylaşır.

Rekabet Avantajı

  İleri analitik yardımıyla işlenen veriler, bakım ve süreç maliyetlerinin optimizasyonu için fırsat yaratır.
  Operasyonların anahtar performans değerlerinin takip edilmesi daha doğru hedefleme yapılmasını sağlar.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×